Guida Sellarès i Buscart

des de la Plana de Vic, manufactura cançons i melodies per a petits i grans, arranjaments i el que faci falta!

Ha estat formada a l'Escola de Música de Vic i ha adquirit nocions de la direcció de cors a través dels cursos de direcció de la FCEC.

Les seves cançons han estat d'ús al programa comú del SCIC (Secretariat de Corals Infantils de Catalunya), entitat que també li encarregà arranjaments de cançons populars i la cantata "Al ball, sense un badall". També ha compost cançons per a infants per encàrrec de Barcanova o Casals per formar part de llibres de text escolars de música. La col·laboració amb Pau Jorquera, iniciada en arranjar la cantata de "Al ball, sense un badall", s'estreny en rebre l'encàrrec de la cantata "Ha arribat 'nar dalt!" per part de la coral "El petit vailet" de La Múnia.

De gran s'enamora de l'acordió diatònic i segueix la formació de músic instrumentista a l'Aula de Música Tradicional i Popular de Barcelona. Publica el 2003 el recull de composicions d'acordionistes catalans La Mare dels Ous. El 2014 publica el seu primer disc (auto-editat) deixant-hi unes quantes composicions com a recull dels 10 anys traginant l'acordió. L'acompanyen una colla de músics ben encontrats en aquest camí. L'acordió li serveix per fer cantar i ballar; cioè, per fer festa. Llimoneta, La Lloca, Les Sueques (de la Plana) i Afterauers són les formacions amb un toc més personal de les quals ha format part.

eixerid@gmail.com
666116087